Wenteltrappen Villa d’Or

Het trapgat is het gat in de (boven)vloer waar de trap in uitkomt. De maten van het trapgat zijn bepalend voor de (wenteltrap) die erin geplaatst kan worden. Bij een rond trapgat is de (binnen)maat (diameter) idealiter gelijk aan de diameter van de trap. Bij een vierkant of rechthoekig trapgat kunnen de maten afwijken en kan het trapgat zelfs kleiner zijn dan de diameter van de trap. In alle gevallen dient minimaal één zijde van het trapgat gelijk te zijn aan de diameter van de trap.